• پوستر امام هادی (ع)

    پوستر مذهبی پوستر امام هادی امام هادی علیه السلام خداوند دنيا را سراى امتحان و آزمايش ساخته و آخرت را سرا ...

    پوستر مذهبی پوستر امام هادی امام هادی علیه السلام خداوند دنيا را سراى امتحان و آزمايش ساخته و آخرت را سراى رسيدگى قرار داده است ، و بلاى دنيا را وسيله ثواب آخرت ، و ثواب آخرت را عوض بلاى دنيا قرار داد ...

    بیشتر بخوانید
home