• عکس نوشته: عاشق همسرت باش

    عکس نوشته عاشقانه عاشق همسرت باش همان مردی که با دیدن شخصیت والایت ، به تو رسید نه مردی که با دیدن ظاهر ز ...

    عکس نوشته عاشقانه عاشق همسرت باش همان مردی که با دیدن شخصیت والایت ، به تو رسید نه مردی که با دیدن ظاهر زیبایت سمتت آمد شخصیت و شرافت انسان همیشه می ماند ولی زیبایی صورت بعد از مدتی میرود حال ببین آن ...

    بیشتر بخوانید
home