• حکم دوستی قبل از ازدواج

    دوستی قبل از ازدواج دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج پرسش: دوستي دختر و پسري كه بعدها با يكديگر ازدواج كنند ...

    دوستی قبل از ازدواج دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج پرسش: دوستي دختر و پسري كه بعدها با يكديگر ازدواج كنند و طيّ سال ها با هم در ارتباط باشند، ايراد شرعي دارد؟ پاسخ: اگر پسري بخواهد با دختري ازدواج كند ...

    بیشتر بخوانید
home