• احکام:چت با زن نامحرم

    پرسش . چت(CHAT) در اینترنت به صورت گفتاری ویا نوشتاری با جنس مخالف – با این شرط که از حدود شرعی خارج نشوی ...

    پرسش . چت(CHAT) در اینترنت به صورت گفتاری ویا نوشتاری با جنس مخالف – با این شرط که از حدود شرعی خارج نشویم (مثلا برای تبادل نظر ) – چه حکمی دارد؟ همه مراجع – اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد ...

    بیشتر بخوانید
home