فراموش کردن غسل جنابت در رمضان

محتلم شدن

اگر غسل جنابت براى روزه ماه رمضان یا روزه هاى دیگر فراموش شود و در اثناء روز به یاد انسان بیفتد، چه حکمى دارد؟

ج) اگر در روزه ماه رمضان غسل جنابت را در شب تا طلوع فجر فراموش کند و با حالت جنابت صبح نماید، روزه اش باطل است و احوط این است که قضاى روزه ماه رمضان هم در این حکم به آن ملحق شود.

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home