قضای روزه هایی که نگرفته ام ؟

حکم گوش دادن به موسیقی و صحبت با نامحرم در رمضان

پرسش:

من خيلي از روزه هايم را عمداً خورده ام . چگونه بايد قضايشان را پردازم ؟

پاسخ:

هر چند روزه اي كه يقين داريد عملاً خورده ايد و بر شما واجب بوده است , يعني در حالت پاكي وطهارت بوده ايد, اولاً قضاي آن را بايد به جا آوريد.

ثانياً بايد كفّارهء  آن را بپردازيد. براي هر روزي كه عمداًخورده ايد, بايد شصت روز روزه بگيرد كه خيلي براي شما مشكل است يا به شصت فقير غذا بدهيد.

حال اگر توانايي مال نداريد, به هر اندازه توانايي داريد, در حال يا آينده بپردازيد. اگر اصلاً توانايي نداريد و در آينده توانايي پيدانخواهيد كرده , استعفار كنيد و از خدا پوزش بخواهيد. خداوند بخشنده و مهربان است .

مقدار غذايي كه بايد داده شود, هقتصد و پنجاه گرم است كه مي شود به اين مقدار نان يا گندم يا پول آن داده شودكه به جاي خوراك مصرف شود.

تمام اين امور در صورتي است كه توجه داشته باشيد اگر عمداً روزه را بخوريد, كفاره اش اين است , ولي اگرجاهل به موضوع باشيد و جاهل مقصر نباشيد, تنها به قضا اكتفا مي كنيد.

 

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home