گوش دادن به موسیقی جهت نیرو گرفتن و افزایش میل زناشویی

گوش دادن به ترانه

اگر کوش دادن به موزیک ، باعث نیرو گرفتن و ایجاد علاقه به کار باشد ، چه حکمی دارد ؟

همه مراجع :

اگر از نوع موسیقی حرام باشد گوش دادن به آن جایز نیست . ( هر چند باعث علاقه پیدا کردن به کار شود )

 

آیا زن و شوهر به جهت تمایل به یکدیگر و افزایش شهوت ، می توانند به موسیقی لهوی گوش فرا دهند ؟

همه مراجع :

گوش دادن به موسیقی حرام ، جایز نیست و صرف افزایش تمایل به همسر ، مجوز شرعی برای استماع آن محسوب نمی شود

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home