کلیپ فوق العاده با هر قدم … اربعین

بشیران . کلیپ اربعین

کلیپ اربعین

کلیپ فوق العاده با هر قدم … اربعین

با هر قدم، دوباره می تپد دلم

به شوق دیدن حرم

به یاد زینب…. نشسته بر لب…. سرود غم

هرکس ز گوشه ای آمده

اما شبیه یکدیگریم

دور از نژاد و رنگ و زبان

گویا همه ز یک مادریم

با هر زبان، با هر نژاد، ما عاشقان حیدریم

رزمنده ایم، تا وقتی ما زنده ایم

به عشق تو بنده ایم

تو بودی تنها …ز روی زهرا… شرمنده ایم

این سیل جاری جمعیت

کابوس هر شب دشمن ست

شور و دلاوری ارث ماست

فردای این جهان روشن ست

ذکر همه، این زمزمه، لبیک یابن فاطمه

کلیپ اربعین

لینک دانلود کلیپ اربعین


 

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home