چه کسانی بر انسان محرم هستند ؟

احکام محرم و نامحرم

پرسش:

محارم انسان چه كساني هستند و محرم ترين آنان كيست؟

پاسخ:

 

محارم نسبي عبارتند از: پدر، مادر، پدر و مادر بزرگ، عمو، عمه، خاله، دايي، فرزندان و نوه ها.

 

محارم سببي عبارتند از: پدر شوهر و پدران و مادران او، مادر زن و پدران و مادران او، زن پدر و شوهر مادر.

 

محارم رضاعي عبارتند از: زني كه شير به بچه مي دهد، شوهر زن كه او را پدر رضاعي مي گويند، پدر و مادر زن، بچه ها و نوه ها زن، خواهر و برادر زن، عمو و عمه و دايي و خالة آن زن، اولاد شوهر وي، پدر و مادر شوهر آن زن، خواهر و برادر شوهر زن، عمو و عمه و دايي خالة شوهر آن زن.[1]

درجة محرميّت همة اين ها مساوي است ولي زن به شوهر و شوهر به زن از بقيه محرم تر است.

 

____________________________

[1] توضيح المسائل مراجع، ج 2، احكام نكاح و احكام رضاع.

 

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home