چرا خدا بعضی را سریع مجازات میکنه ؟

خدا

چرا بعضی از انسان ها با کوچکترین خطا  و گناهی سریع مجازات میشن ، امام عده ای از انسان ها با وجود اینکه گناهای بسیاری مرتکب میشن اما از مجازات خبری نیست ؟ !

اصلا مگه خدا عادل نیست ؟ پس چرا به بعضی اینقدر مهلت میده و بعضی را با گناهی کوچک مجازات میکند ؟ 
حاج محسن قرائتی جواب شما رو اینطور می‌دهند : 
آدمها سه دسته‌اند:
-عینک !
-ملحفه !
-فرش !
وقتی یک لکه چایی بنشیند روی عینکت، “بلافاصله” آن را با “دستمال کاغذی” پاک می‌کنی!
وقتی همان لکه بنشیند روی ملحفه، می‌گذاری “سر ماه” که لباس‌ها و ملحفه‌ها جمع شد، همه را با هم با “چنگ” (زمان قدیم!) می‌شویی!
وقتی همان لکه بنشیند روی فرش، می‌گذاری “سر سال” ، با “دسته بیل” به جانش میافتی!
خدا هم با بنده‌های مومنش مثل عینک رفتار می‌کند. بنده‌های پاک و زلالی که جایشان روی چشم است، تا خطا کردند، بلافاصله حالشان را می‌گیرد (والبته در دنیا و خفیف).

دیگران را به موقعش تنبیه می‌کند آن هم با چنگ!

و آن گردن کلفت‌هایش را می‌گذارد تا چرک‌هایشان جمع شود (قرآن کریم: ما به کافران مهلت می‌دهیم تا بر کفر خویش بیافزایند) و سر سال (یا قیامت، یا هم دنیا و هم قیامت) حسابی با دسته بیل(!) از شرمندگی‌شان در می آید.

پس چون خداوند متعال عادل است و همه کارهایش با حکمت همراه است بعضی از بندگان را چون مومن هستند با خطا و اشتباه کوچکی آن ها را مجازات میکنه چون دوستشون داره چون میخواد سریع انها را متوجه خطا و اشتباهشان کند و تا دیر نشده است آنها خطای خود را جبران کند . 

ولی همین خدا به عده ای مهلت میدهد تا هر چی دلشان خواست گناه کنند چرا ؟ به این سوال خود خدا نیز جواب داده است ، 

خداوند متعال در سوره آل عمران آیه ۱۷۸ می فرماید : 

آنها که کافر شدند ، تصور نکنند اگر به آنها مهلت میدهیم به سودشان است ،

ما به آنها مهلت میدهیم فقط برای اینکه به گناهان خود بیفزایند و برای آنها عذاب خوار کننده ای است . 

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home