پوشش در مقابل بچه ی نابالغ

احکام حجاب و پوشش

پرسش :

آیا بر زن لازم است خود را در مقابل بچه ی نابالغ بپوشاند ؟

جواب :

همه مراجع ( به جز آیت الله تبریزی و مکارم ) :

اگر خوب و بد را می فهمد و احتمال می دهد که نگاهش به بدن زن موجب تحریک شهوتش شود ، بنابر احتیاط واجب ، باید بدن . موی خود را از او بپوشاند

آیات عظام تبریزی و مکارم :

خیر لازم نیست . ولی بهتر است بدن و موی خود را از پسری هم که خوب و بد را می فهمد ، بپوشاند .

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home