پوستر و پلاکارد شهادت امام کاظم (ع)

شهادت امام کاظم - بشیران
شهادت امام کاظم - بشیران

پوستر و پلاکارد ویژه شهادت امام موسی کاظم علیه السلام

کن روان اشک غم ای شیعه به دامان امروز
تسلیت ده به شهنشاه خراسان امروز
کشته شد موسی بن جعفر ز جفای هارون
زیر زنجیر بلا، گوشه ی زندان امروز

 
پلاکارد شهادت امام کاظم   پوستر و پلاکارد شهادت امام کاظم (ع) imam kazem

پوستر شهادت امام کاظم   پوستر و پلاکارد شهادت امام کاظم (ع) imam kazem 1

شهات امام کاظم   پوستر و پلاکارد شهادت امام کاظم (ع)

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home