پوستر مقام معظم رهبری و انقلاب

تصاویر صحبت های رهبری

پوستر مقام معظم رهبری و انقلاب

مقام معظم رهبری :

این انقلاب شکست‏ خوردنى نیست؛ این انقلاب فرود آمدنى نیست؛ این انقلاب از سیر و حرکت خود باز نمى‏ایستد؛ چون جامعه‏ ى ما یک جامعه‏ ى مؤمن و دینى است و دین و ایمان اسلامى در اعماق دل مردم، از همه‏ ى قشرها، نفوذ دارد؛ مردم به معناى حقیقى کلمه به دین معتقدند. بنابراین، آن چیزى که جزو ارزش‏ هاى دینى باشد، براى مردم معتبر است و حراست از آن که در قانون آمده است، از نظر مردم یک وظیفه است.

تصاویر صحبت های رهبری پوستر مقام معظم رهبری و انقلاب پوستر مقام معظم رهبری و انقلاب aqa 1

سخنان مقام معظم رهبری

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home