پوستر مقام معظم رهبری و انقلاب

تصاویر صحبت های رهبری

پوستر مقام معظم رهبری و انقلاب

مقام معظم رهبری :

اين انقلاب شكست‏ خوردنى نيست؛ اين انقلاب فرود آمدنى نيست؛ اين انقلاب از سير و حركت خود باز نمى‏ايستد؛ چون جامعه‏ ى ما يك جامعه‏ ى مؤمن و دينى است و دين و ايمان اسلامى در اعماق دل مردم، از همه‏ ى قشرها، نفوذ دارد؛ مردم به معناى حقيقى كلمه به دين معتقدند. بنابراين، آن چيزى كه جزو ارزش‏ هاى دينى باشد، براى مردم معتبر است و حراست از آن كه در قانون آمده است، از نظر مردم يك وظيفه است.

تصاویر صحبت های رهبری پوستر مقام معظم رهبری و انقلاب پوستر مقام معظم رهبری و انقلاب aqa 1

سخنان مقام معظم رهبری

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home