پوستر شهید نمر

شهید نمر

پوستر شهید نمر

پوستر شهید شیخ نمر باقر النمر 

لعن الله آل سعود

مرگ و نفرین بر رژیم آل سعود ، مرگ بر وهابیت خبیث

مرگ بر شما ای جیره خواران و نوکران صهیونیسم

شما که خون هزاران مسلمان مظلوم یمنی را به زمین ریختید

شما که تو کشتار مسلمانان منا نقش داشتید و به دروغ و فریب این جنایت بزرگ را منکر شدید

شما که سال هاست علنی و غیر علنی مقابل شیعه ایستادید و هر روز مرتکب جنایت جدیدی میشوید

شما که شیعیان بحرین را سرکوب می کنید

شما که چندین سال هاست با حمایت از داعش و گروه های تکفیری سوریه و عراق را ناامن کردید و باعث کشتار هزاران مسلمان شدید

مرگ بر شما آل سعود که از کفار هم بدترید

ولی بدانید سحر نزدیک است

مرگ بر شما

شهید نمر  پوستر شهید نمر پوستر شهید نمر sheykh

پوستر شیخ نمر

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home