پوستر : ما با دست خالی …

پوستر علما

پوستر سخنان امام خمینی

امام خمینی ( رحمه الله علیه )

ما با دست خالی بر این قدرت فوق العاده شیطانی ، که همه قدرت ها دنبال او بودند به پیروزی رسیدیم .

 

پوستر علما پوستر سخنان امام خمینی پوستر : ما با دست خالی ... emami2

پوستر صحبت های حضرت امام

 

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home