پوستر : انقلاب زنده است …

بشیران

پوستر سخنان رهبری

مقام معظم رهبری :

انقلاب ما زنده است و به همین دلیل هم دشمن دارد .

همچنان که پیروزی انقلاب و ولادت آن با مقاومت دشمنان روبرو شد ،

تداوم انقلاب ، بر پا ماندن آن اثر بخش شدن آن با دشمن و دشمنی ها مواجه است .

بشیران  پوستر سخنان رهبری پوستر : انقلاب زنده است ... agha 561

پوستر صحبت های مقام معظم رهبری

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home