پوستر امام هادی (ع)

پوستر مذهبی

پوستر مذهبی

پوستر امام هادی

امام هادی علیه السلام

خداوند دنیا را سراى امتحان و آزمایش ساخته و آخرت را سراى رسیدگى قرار داده است ، و بلاى دنیا را وسیله ثواب آخرت ، و ثواب آخرت را عوض بلاى دنیا قرار داده است .
(تحف العقول ، ص ۵۱۲)

پوستر مذهبی پوستر مذهبی پوستر امام هادی (ع) emam hadi122

پوستر امام هادی

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home