پوستر امام هادی (ع)

پوستر مذهبی

پوستر مذهبی

پوستر امام هادی

امام هادی علیه السلام

خداوند دنيا را سراى امتحان و آزمايش ساخته و آخرت را سراى رسيدگى قرار داده است ، و بلاى دنيا را وسيله ثواب آخرت ، و ثواب آخرت را عوض بلاى دنيا قرار داده است .
(تحف العقول ، ص 512)

پوستر مذهبی پوستر مذهبی پوستر امام هادی (ع) emam hadi122

پوستر امام هادی

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home