پاک کننده گناهان

نماز و گناهان

آثار و برکات نماز خواندن

از حضرت علی علیه السلام نقل است که می فرماید:

با رسول خدا صلی الله علیه و آله در مسجد برای ادای نماز آماده می شدیم که مردی بلند شد و رو به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت:

ای رسول خدا! من گناهی مرتکب شده ام که بر آن حد لازم است. پیامبر صلی الله علیه و آله از او روی برگرداند و چیزی نگفت.

هنگامی که نماز تمام شد، آن مرد دوباره برخاست و سخن خود را تکرار کرد.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود. آیا تو الان با ما نماز نخواندی؟ آن مرد در جواب گفت: بلی.

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: این نماز کفاره گناه تو است و گناه تو به واسطه این نماز فرو ریخت.

حضرت علی علیه السلام در جای دیگر می فرماید:
هر گاه مسلمانی وضو بگیرد و به خضوع و خشیت، نمازهای پنجگانه را بجا آورد، گناهانش فرو می ریزد.

من صلی نجا و من ترک هلک هرکس نماز بخواند رستگار می شود و هر کس نماز را ترک کند، نابود می شود.

تفسیر نمونه / جلد ۹- ص ۲۶۸٫

البته باید متذکر شویم که هر انسانی با هر گناه و معصیتی توفیق اقامه نماز را پیدا نمیکند بلکه نماز خواندن نیز توفیق میخواهد و چه خوب است که همیشه به این واجب الهی توجه داشته باشیم و از خدای متعال بخواهیم توفیق بجا آوردنش ، مخصوصا انجام اول وقت نماز را به ما عنایت بفرماید تا شاید به واسطه ی همین نماز خواندن ها گناهانی که ناخواسته در طول روز انجام داده ایم آمرزیده شود . انشاالله

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home