نیت نماز احتیاط رو چطوری باید بگیم ؟

سلام
احوال شما

سوال : نیت نماز احتیاط رو چطوری باید بگیم ؟
جواب : نیت نماز احتیاط رو نباید گفت و به زبون آورد .توضیح المسائل مراجع م ۱۱۹۹

یعنی همین که یادمون باشه که داریم نماز احتیاط می خونیم کافیه.

منبع نوشته:نیت نماز احتیاط

درباره نویسنده

j-shobhah.blogfa.com

مطالب مرتبط