نمی دونم کی از سفر برگشتم و چند تا روزه قضا دارم…

سلام
احوال شما

سوال : نمی دونم کی از سفر برگشتم و چند تا روزه قضا دارم ، تکلیف شرعی من چیه ؟
جواب : مقدار کمتر رو که احتمال می ده و روزه نگرفته باید قضا کنه .
مثلا نمی دونه روز پنجم رمضان از سفر برگشته یا روز چهارم . همون چهار تا رو بگیره .توضیح المسائل مراجع م ۱۶۹۷

درباره نویسنده

j-shobhah.blogfa.com

مطالب مرتبط

home