ميزان بازي کودکان

میزان بازی کودکان

ميزان بازي

سوال :
کودک 9 ساله چقدر در روز بازي کند تا به درس‏هايش هم لطمه نخورد؟

جواب : 

براي کودکان زير 7 سال، محدوديتي در بازي نيست.

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود:
دع ابنک يلعب سبع سنين. ” 1 “.
فرزندت را رها کن تا 7 سالگي بازي کند؛
اما ميزان بازي کودک 9 ساله بايد محدود شود؛ البته اين محدوديت به شرايطي (تفاوت‏ هاي فردي کودکان) بستگي دارد.

در برخي کودکان، پتانسيل و نيروي نهفته بيشتر است؛ بنابراين، به بازي بيشتري نياز دارند. برخي کودکان در سنين زير 7 سال، تحت آموزش‏ هاي رسمي قرار گرفته و از جهت بازي، اقناع و ارضا نشده ‏اند؛ پس براي جبران آن محدوديت‏ ها، پس از 7 سالگي، نياز افزون‏تري به بازي دارند. کودکان داراي خواهر و برادر، به جهت رابطه با آنان، بيش از تک فرزندها اشباع مي‏ شوند؛ از اين رو، زودتر احساس بي‏ نيازي مي‏ کنند.
با توجه به اين تفاوت‏ هاي فردي کودکان، ميزان مشخصي را نمي‏ توان براي بازي کودکان 9 ساله تعيين کرد. به طور کلي (به جهت رهايي والدين از سردرگمي (مي‏توان يک پنجم وقت فراغت کودک را پيشنهاد کرد؛ يعني با جدايي زمان حضور در مدرسه و خواب، حدود 10 ساعت وقت فراغت دارد که مي ‏تواند 2 ساعت آن را به بازي و بقيه را به انجام تکاليف درسي، کلاس ‏هاي هنري يا ورزشي، تلويزيون، قصه، مهماني، نظافت شخصي و… بپردازد.

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home