مقدار پوشش پدر و مادر نزد فرزندان

مشاوره . زندگی با گناهکار

مقدار پوشش پدر و مادر

پرسش:

اسلام چه پوششي را براي پدر و مادر نزد فرزندان بيان كرده است؟

پاسخ:

مقدار پوشش پدر و مادر و كيفيت آن نزد فرزندان، بستگي به سنّ فرزند دارد. مسلماً مقدار پوشش مادر نزد پسر جوان بايد بسيار متفاوت از زماني باشد كه فرزند سه ساله بوده است، يا پوشش پدر نزد دختر جوانش بايد متفاوت از وقتي باشد كه دختر كودك بوده است.

بنابراين پوشش پدر و مادر نزد فرزندان بايد

اوّلاً: تحريك كننده نباشد.

دوم: سبك و مستهجن نباشد.

سوم: بدآموزي نداشته باشد.

اگر مادر با لباس بدن نما نزد پسر جوان خود رفت و آمد كند، تأثير منفي خواهد داشت، گرچه نگاه به بدن پدر و مادر اشكالي ندارد و آنان محرم هستند، ولي بايد طوري باشد كه باعث تهييج شهوت فرزندان نشود. نپوشاندن برخي از اعضاي بدن مانند سر و گردن و دست ها و مقداري از پاها اشكالي ندارد.

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home