مدیریت زن در جامعه جهانی

اگر زن، خویش را در آیینه گوهر وجودی ای که خداوند به وی عطا کرده است نظاره کند، هرگز در حسرت جایگاه اجتماعی مرد زبان به شکوه نمی‏گشاید .

این‏که هیچ پیامبر و معصومی از غیر زن زاده نمی‏شود و در مکتب غیر مادر رشد و نمو نمی‏کند، از جایگاه محوری زن در حیات دینی و اجتماعی بشر خبر می‏دهد . یکی از بزرگان عرفان جایگاه دینی زن را چنین به تصویر کشیده است: «زن به لحاظ داشتن قدرت خالقیت که تنها از صفات خاص خداوند سبحان است، برای رسیدن به کمال مستعدتر است‏» . جایگاه اجتماعی زن، در منظر یکی از شخصیت‏های جهانی این گونه است: «زن با یک دست گهواره و با دست دیگر تاریخ بشریت را حرکت می‏دهد» .

وجود این دو ویژگی، زن را در دو بعد عرفانی و اجتماعی به رقیبی بلامنازع مبدل ساخته است; به گونه‏ای که اگر مردان جایگاه واقعی زن در کائنات را در می‏یافتند، بدان رشک می‏بردند .

به نظر می‏رسد، بشریت‏به خصوص جهان غرب جایگاه رفیع زن را درنیافته است و نمی‏خواهد حق وی را حتی به شکل صوری به وی باز گرداند . به راستی چند درصد از وکلا، معاونان و رؤسای جمهور کشورهای غربی زن هستند و در دایره‏ای محدودتر چند درصد از نیروهای سازمان‏های بین المللی را زنان تشکیل می‏دهند؟

مقام و جایگاه زن تنها در حکومت امام زمان (عج) شناخته می‏شود . در این حکومت است که زن به جایگاه حقوقی و حقیقی خود دست می‏یابد . در این حکومت نگرش مردان به زنان دگرگون می‏شود; شعور فکری زن بدان‏جا می‏رسد که به «زن بودنش افتخار می‏کند» و هرگز خود را با مرد نمی‏سنجد .

نقش حکومت اسلامی قبل از بر پایی حکومت مهدی – عجل الله فرجه الشریف – بارور ساختن باور زن به خویش، رهانیدن وی از سراب‏های کاذب ایسم‏ها و ایست‏ها و اعطای حقوق اجتماعی به وی تا مرز آسیب ندیدن گوهر وجودی او است . در حکومت مهدی – عجل الله فرجه الشریف – از سویی نگرش جامعه به زن و از سوی دیگر نگرش زن به خود تغییر می‏یابد . حکومت مهدی (عج) به لحاظ فراگیر بودن، امنیت‏شغلی برای زن را فراهم می‏آورد و زن در سایه سار این امنیت نگرش و امنیت کاری، از توان ینیت‏بخشیدن به ایده‏ها و اندیشه‏هایش بهره‏مند می‏شود .

زن در حکومت مهدی – عجل الله فرجه الشریف – به جایگاه رفیع و واقعی خود دست می‏یابد . شاید رمز رجعت زنان بزرگ موحد و حضور آنان در ساختار حکومتی مهدی – عجل الله فرجه الشریف – ، شکوفا ساختن استعدادهای آنان باشد; استعدادهایی که در حکومت‏های دیگر توان بروز نیافتند .

رجعت ۴۰۰ زن در کنار ۸۰۰ مرد با حضرت عیسی – علیه السلام – و نیز رجعت زنانی چون ام‏ایمن، حبابه و البیه، سمیه، و ام‏خالد در این راستا قابل تحلیل می‏نماید .

گذشته از رجعت این زنان که بی‏شک در حکومت امام زمان – عجل الله فرجه الشریف – از جایگاه محوری و مسؤولیت‏های کلیدی برخوردار خواهند بود، وجود ۵۰ زن در میان ۳۱۳ تن یاور امام عصر – عجل الله فرجه الشریف – که هر یک در عبودیت، زهد و پارسایی و خلاقیت و کارآمدی سر آمد افراد بشرند و روایات آن‏ها را امیران می‏خوانند، نشان دهنده رسیدن زن به جایگاه حقیقی خود است . امام باقر – علیه السلام – در تفسیر آیه ۱۴۸ سوره بقره به جابر بن یزید جعفی در خصوص یاران حضرت مهدی – عجل الله فرجه الشریف – می‏فرماید:

«و یجیی‏ء و الله ثلاث ماه و بضعه عشر رجلا فیهم خمسون امراه یجتمعون بمکه علی غیر میعاد قوعا کقزع الحزیف یتبع بعضهم و هی الایه التی قال الله این ما تکونوا یات بکم الله جمیعا ان الله علی کل شی‏ء قدیر» .

سوگند به خداوند، سیصد و سیزده تن که پنجاه نفر از آنان زنند، بی‏هیچ قرار قبلی در مکه گرد می‏آیند و این است معنای آیه شریف: هر کجا باشید، خداوند شما را حاضر می‏کند; زیرا او بر هر کاری توانا است . (۱)

به امید آن روز

پی‏نوشت:

۱) بحارالانوار، ج ۵۲، ص ۲۲۳ .

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

home