مجموعه پوسترها و بنرهای شعار سال ۹۹

پوستر جهش تولید

مجموعه پوسترها و بنرهای شعار سال ۹۹

رهبر انقلاب: امسال سالِ جهشِ تولید است. کسانی که دست‌اندرکار هستند جوری عمل کنند که تولید ان‌شاء‌اللّه جهش پیدا کند و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم ان‌شاء‌اللّه به وجود بیاورد

برای مشاهده در اندازه واقعی روی تصاویر کلیک کنید

پوستر شعار سال 99  شعار سال 99 مجموعه پوسترها و بنرهای شعار سال 99 shoar99 1 2 bashiran

پوسترها و بنرهای شعار سال ۹۹

 

پوستر جهش تولید  شعار سال 99 مجموعه پوسترها و بنرهای شعار سال 99 shoar99 11 bashiran

پوستر شعار سال ۹۹

 

بنر شعار سال 99  شعار سال 99 مجموعه پوسترها و بنرهای شعار سال 99 shoar99 2 2 bashiran

پوستر شعار سال ۹۹

پوستر مقام معظم رهبری و شعار سال ۹۹

بنر خامنه ای شعار سال 99 مجموعه پوسترها و بنرهای شعار سال 99 shoar99 3 2 bashiran

پوستر باکیفیت رهبری

پوستر مقام معظم رهبری و شعار سال ۹۹

بنر مقام معظم رهبری و شعار سال شعار سال 99 مجموعه پوسترها و بنرهای شعار سال 99 shoar99 4 2 bashiran

بنر مقام معظم رهبری

پوسترها و بنرهای شعار سال ۹۹

بنر شعار سال99 شعار سال 99 مجموعه پوسترها و بنرهای شعار سال 99 shoar99 5 2 bashiran

بنر مقام معظم رهبری

پوسترها و بنرهای شعار سال ۹۹

پوستر باکیفیت مقام معظم رهبری شعار سال 99 مجموعه پوسترها و بنرهای شعار سال 99 shoar99 6 2 bashiran

شعار سال

پوسترها و بنرهای شعار سال ۹۹

 

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home