مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا

پوستر شهدا

مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا

پوستر زیارت به نیابت از شهدا

دوستان رفته من خسته جگر جا ماندم         آه و صد آه کز آن قافله تنها ماندم
آخر انصاف نه این است رفیقان مددی          با شما بودم و از جمع شما وا ماندم
ای شهیدان به من خفته نظر اندازید         که در این دایره من بس تک و تنها ماندم
در بر فاطمه عذر گنهم را خواهید          که من از قافله ی کرببلا جا ماندم
در جنان خرم و خندان و به من می خندید       خنده دارم که در این ظلمت دنیا ماندم
دوستان دست بر آرید و دعایم بکنید       که جدا من ز علی اکبر لیلا ماندم
رو سفیدید شما نزد حسین بن علی        من آلوده که در حسرت مولا ماندم
شادمانید شما پیش حسین و عباس         چکنم من که ز دیدار دو آقا ماندم
دل من تنگ حسین است و ابوالفضل رشید       گنهم چیست که دور از بر سقا ماندم
هان به عباس بگوئید قبولم سازد       که من از جمع شما ز عالم بالا ماندم
هان شفاعت بکنید روز قیامت از من       که شما رفته و من در غم و اینجا ماندم
یادتان می کنم و با غم دل می گویم        حیف و صد حیف کز این قافله من جا ماندم

پوستر زیارت به نیابت از شهدا ، شهید همدانی

پوستر زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا

عکس باکیفیت شهید همدانی

زیارت به نیابت از شهید همت

پوستر شهید همت مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا

شهید همت

زیارت به نیابت از شهید هادی

زیارت به نیابت از شهید هادی مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا

پوستر زیارت به نیابت از شهدا

پوستر زیارت به نیابت از شهید علیرضا کریمی

عکس شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا

پوستر شهدا

پوستر زیارت به نیاب از شهید

پوستر زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا

پوستر زیارت به نیابت از شهدا

طرح زیارت به نیابت از شهید شهریاری

پوستر شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا

پوستر زیارت به نیابت از شهدا

 

طرح زیارت به نیابت از شهید مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا                   2

پوستر باکیفیت شهدا

پوستر زیارت به نیابت از شهدا

طرح شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا

پوستر زیارت به نیابت از شهدا

پوستر زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا

پوستر زیارت به نیابت از شهید ردانی پور

پوستر زیارت به نیابت از شهدا

پوستر زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا

پوستر زیارت به نیابت از شهدا

مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا

پوستر زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا

پوستر زیارت به نیابت از شهید حججی

پوستر زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا

پوستر زیارت به نیابت از شهدا

پوستر زیارت به نیابت از شهدا

پوستر زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا

پوستر زیارت به نیابت از شهدا

مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا

پوستر زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا مجموعه طرح های باکیفیت زیارت به نیابت از شهدا

پوستر زیارت به نیابت از شهدا

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home