عکس نوشته: عاشق همسرت باش

عکس نوشته

عکس نوشته عاشقانه

عاشق همسرت باش

همان مردی که با دیدن شخصیت والایت ، به تو رسید

نه مردی که با دیدن ظاهر زیبایت سمتت آمد

شخصیت و شرافت انسان همیشه می ماند

ولی زیبایی صورت بعد از مدتی میرود

حال ببین آن کسی که تا آخر با تو می ماند کیست ؟

عکس نوشته عکس نوشته عاشقانه عکس نوشته: عاشق همسرت باش              1

عکس نوشته عاشقانه

 

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home