عکس نوشته امام زمان ، بیا تا جوانم

عکس نوشته حضرت مهدی

عکس نوشته امام زمان

عکس نوشته حضرت مهدی

عکس نوشته حضرت مهدی عکس نوشته امام زمان عکس نوشته امام زمان ، بیا تا جوانم mahdi

عکس نوشته انتظار

امام زمان(عج)-مناجات
حق دوباره کرمی کرد که بیدار شوم
با نگاه تو گل فاطمه هشیار شوم
از ازل گر دل من بر تو ارادت کردست
مادرت خواست که من بر تو گرفتار شوم
همۀترس من از باقی عمرم این است
باز بر پیش نگاه تو گنهکار شوم
به خدا حاجتم از سفرۀ زهرا این است
دور از اهل سقیفه به علی یار شوم
حق آن چادر پر وصله و خاک آلوده
محرم اهل کسا با دل بیمار شوم
همچو مقداد هماهنگ شوم با رهبر
جان نثار تو چو میثم به سر دار شوم
ظهــــــــور نـزدیــڪ اســت

عکس نوشته امام زمان

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home