عکس نوشته:زندگی با سه کلمه …

عکس نوشته جملات زیبا

عکس نوشته

عکس نوشته جملات زیبا عکس نوشته عکس نوشته:زندگی با سه کلمه ...

عکس نوشته

اغلب ما با سه عبارت زندگی می‌کنیم!
حسرت دیروز
اتلاف امروز
ترس از فردا

در حالی که آفریدگار
گذشته را عفو
امروز را مدد
و فردا را کفایت می‌کند

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home