عکس:اینست رسم شیعه

عکس بسیجی

عکسی که می بینید، در اواسط سال های جنگ، در جبهه های میانی گرفته شده است. گروهی از رزمندگان، به همراه تعدادی اسیر بعثی، در حال بازگشت به مواضع خودی هستند. وجود اسرای دشمن در میان جمع، حکایت از عملیات ایذایی پیروزمندانه ای می کند. نکته جالب توجه، صحنه سیراب کردن یکی از اسرا، به دست یک بسیجی است. صحنه ای زیبا که سندی است بر تفاوت فاحشی که میان طرفین جنگ وجود داشت. به خاطر حضور در منطقه دشمن، دستان اسیر را نباید گشود اما، برای سیراب کردنش، نباید تردیدی به خود راه داد. این است رسم علویان و حسینیان، در مواجهه با سپاه معاویه و یزید. شاید که شرم کنند، پیروان سفیانی.

عکس بسیجی و اسرای عراقی  عکس:اینست رسم شیعه ab

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home