عيدنوروز ازديدگاه امام جعفر صادق (ع)

عید نوروز

عيدنوروز ازديدگاه امام جعفر صادق (ع)

 عيد نوروز از اعيادي است که قدمتي ديرين و کسترده اي وسيع دارد. ملت هاي گوناگون از جمله ايرانيان، از عهد باستان تا امروز اين مراسم را با اداب و رسوم برگزار مي کنند. نوروز تنها آييني است که با اغاز بهار هماهنگ است و با نو شدن سال آغاز مي شود چون خورشيد در نخستين روز بهار به نقطه اول حمل مي شود.

در روايتي از معصوم(ع) فصل بهار به رستاخيز انساني تشبيه شده است و آمده است: وقتي که بهار را ديديد قيامت را بسيار به ياد آوريد.

حضرت امام جعفر صادق (ع) در بيان اعمال عيد نوروز چنين فرموده اند:

در روز نوروز غسل کنيد و پاکيزه ترين جامه هاي خود را بپوشيد و به بهترين بوها خود را خوشبو نماييد. در اين روز، روزه بگيريد و بعد از به جا آوردن نمازهاي پيشين و پسين و نافله هاي آن چهار رکعت نماز بخوانيد؛ در رکعت اول بعد از حمد، ده مرتبه سوره انا انزلنا… ، در رکعت دوم ده مرتبه سوره قل يا ايها الکافرون، در رکعت سوم بعد از حمد ده مرتبه قل هو الله احد و در رکعت چهارم بعد از حمد ده مرتبه سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را بخوانيد و بعد از نماز سجده شکر را به جا آوريد و اين دعا را بخوانيد: (اين دعا داراي سند معتبر مي باشد و اگر نماز را هم به جا نياورديد مي توانيد دعا را بخوانيد)

“اللهم صل علي محمد و آل محمد الاوصياء و المرضيين و علي جميع انبيائکه و رسلک بافضل صلواتک و بارک عليهم بافضل برکاتک و صل علي ارواحهم و اجسادهم. اللهم بارک علي محمد و آل محمد و بارک لنا في يومنا هذا الذي فضلته و کرمته و شرفته و عظمت فطره اللهم بارک لي فيما انعمت به علي حتي لا اشکر احدا غيرک و وسع علي رزقي يا ذالجلال و الاکرام اللهم ما غاب عني فلا يغيبن عني عونک و حفظک و ما فقدت من شي ء فلا تفقدني عونک حتي لا اتکلف ما لااحتياج اليه يا ذالجلال و الاکرام.”

در کتب غير مشهور دعاي زير را نيز روايت کرده اند: ” محول الحول و الاحوال حول حالنا الي احسن الحال”

که در هنگام تحويل سال انسان بر زبان جاري کند و از خداوند تبارک و تعالي بخواهد که او را از خواب بيدار نمايد و با تغييري که در فصل پيش مي آيد و زمين به اذن الهي زنده مي شود حالتهاي انسان نيز دچار دگرگوني شود و از دامهاي جهالت رهايي يابد و به خداوند نزديک تر شود. (روزها و رويدادها، مرکز فرهنگي نور ولايت، قم: نشر پيام مهدي (عج) ، 1379 ، صص 15-16)

هفت سين آيات قرآن:
*سلام علي نوح في العالمين (آيه 79 سوره صافات)
* سلام علي ابراهيم (آيه 109 سوره صافات)
*سلام علي موسي و هارون (آيه 120 سوره صافات)
* سلام علي آل ياسين (آيه 130 سوره صافات)
*سلام علي المرسلين (آيه 181 سوره صافات)
* سلام عليکم بما صبرتم (آيه 24 سوره رعد)
*سلام هي حتي مطلع الفجر (آيه 5 سوره قدر)

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home