شهیدی که هنگام وضوی نماز صبح به شهادت رسید

خاطرات شهدا - بشیران

سردار رشید سپاه اسلام شهید صادق مکتبی همواره با وضو بود و هنگامی که فرماندهی گردان حمزه سید الشهداء (ع) را نیز عهده دار شد همواره به نیروهایش سفارش می کرد دائم الوضو باشند و قبل از نماز، قرآن بخواند.

شهید مکتبی در روز شهادت همچون ایام قبل در صبحگاهان مشغول وضو گرفتن بوده تا پس از آن به بازدید از خط مقدم جبهه و دیدارهمرزمانش برود که با شل