شهیدی که مجلات مبتذل را میخرید ولی …

شهید خلبان کشوری

چهارشنبه هفته‌ای که گذشت، 15 آذر، سالروز شهادت شهید احمد کشوری بود. به همین مناسبت چند خاطره کوتاه از این شهید دلاور را می‌خوانیم:

كلاس دوم راهنمايى كه بود، مجلات عكس مبتذل چاپ مى كردند. در آرايشگاه، فروشگاه و حتى مغازه ها اين عكس ها را روى در و ديوار نصب مى كردند و احمد هر جا اين عكس ها را مى ديد پاره مى كرد.

صاحب مغازه يا فروشگاه مى آمد و شكايت احمد را براى ما مى آورد. پدر احمد، رئيس پاسگاه بود و كسى به حرمت پدرش به احمد چيزى نمى گفت. من لبخند مى زدم. چون با كارى كه احمد انجام مى داد، موافق بودم.

يك مجله اى با عكس هاى مبتذل چاپ شده بود كه احمد آنها را از هر كيوسك روزنامه اى مى خريد. پول توجيبى هايش را جمع مى كرد. هر بار ۲۰ تا مجله از چند روزنامه فروش مى خريد وقتى مى آورد در دست هايش جا نمى شد. توى باغچه مى انداخت نفت مى ريخت و همه را آتش مى زد.

مى گفت:اين عكس ها ذهن جوانان را خراب مى كند.(به نقل از مادر شهید)

.
شهید کشوری  شهیدی که مجلات مبتذل را میخرید ولی ...  shahid keshvari

.

در جبهه هر بار كه از مريم ۳ ساله و على ۳ ماهه اش صحبت مى شد، مى گفت:

آنها را به اندازه اى دوست دارم كه جاى خدا را در دلم، تنگ نكنند.
***********
یك شب كه تعدادی از خلبان‌ها مشغول خوردن شام بودند، صحبت از جنگ شد. یكی می‌گفت:

من به خاطر حقوقی كه به ما می‌دهند می‌جنگم، یكی دیگر می‌گفت من به خاطر بنی‌صدر می‌جنگم. یكی می‌گفت من به خاطر خودم می‌جنگم و دیگری گفت من به خاطر ایران می‌جنگم.

شهید كشوری گفت: من همه این‌ها را قبول ندارم تنها چند تا را قبول دارم

و گفت: من به خاطر خدا می‌جنگم. جنگ برای خداست، ما نباید بگوییم كه ما به خاطر فلان چیز می‌جنگیم. مگر ما بت پرست هستیم. ما به خاطر خدا، به خاطر اسلام می‌جنگیم. اسلام در خطر است نه بنی‌صدر. اسلام در خطر است ما به خاطر اسلام می جنگیم و جنگ ما فقط به خاطر اسلام است.

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home