شهیدی که مجلات مبتذل را میخرید ولی …

شهید خلبان کشوری

چهارشنبه هفته‌ای که گذشت، ۱۵ آذر، سالروز شهادت شهید احمد کشوری بود. به همین مناسبت چند خاطره کوتاه از این شهید دلاور را می‌خوانیم:

کلاس دوم راهنمایى که بود، مجلات عکس مبتذل چاپ مى کردند. در آرایشگاه، فروشگاه و حتى مغازه ها این عکس ها را روى در و دیوار نصب مى کردند و احمد هر جا این عکس ها را مى دید پاره مى کرد.

صاحب مغازه یا فروشگاه مى آمد و شکایت احمد را براى ما مى آورد. پدر احمد، رئیس پاسگاه بود و کسى به حرمت پدرش به احمد چیزى نمى گفت. من لبخند مى زدم. چون با کارى که احمد انجام مى داد، موافق بودم.

یک مجله اى با عکس هاى مبتذل چاپ شده بود که احمد آنها را از هر کیوسک روزنامه اى مى خرید. پول توجیبى هایش را جمع مى کرد. هر بار ۲۰ تا مجله از چند روزنامه فروش مى خرید وقتى مى آورد در دست هایش جا نمى شد. توى باغچه مى انداخت نفت مى ریخت و همه را آتش مى زد.

مى گفت:این عکس ها ذهن جوانان را خراب مى کند.(به نقل از مادر شهید)

.
شهید کشوری  شهیدی که مجلات مبتذل را میخرید ولی ...  shahid keshvari

.

در جبهه هر بار که از مریم ۳ ساله و على ۳ ماهه اش صحبت مى شد، مى گفت:

آنها را به اندازه اى دوست دارم که جاى خدا را در دلم، تنگ نکنند.
***********
یک شب که تعدادی از خلبان‌ها مشغول خوردن شام بودند، صحبت از جنگ شد. یکی می‌گفت:

من به خاطر حقوقی که به ما می‌دهند می‌جنگم، یکی دیگر می‌گفت من به خاطر بنی‌صدر می‌جنگم. یکی می‌گفت من به خاطر خودم می‌جنگم و دیگری گفت من به خاطر ایران می‌جنگم.

شهید کشوری گفت: من همه این‌ها را قبول ندارم تنها چند تا را قبول دارم

و گفت: من به خاطر خدا می‌جنگم. جنگ برای خداست، ما نباید بگوییم که ما به خاطر فلان چیز می‌جنگیم. مگر ما بت پرست هستیم. ما به خاطر خدا، به خاطر اسلام می‌جنگیم. اسلام در خطر است نه بنی‌صدر. اسلام در خطر است ما به خاطر اسلام می جنگیم و جنگ ما فقط به خاطر اسلام است.

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home