سجده شکر که می کنیم ، واجبه آیا ؟

سلام
احوال شما

سوال : سجده شکر که می کنیم ، واجبه آیا ؟
جواب : نه . سجده شکر مستحبه . سجده زیارت عاشورا هم مستحبه .
بله سجده واجب هم داریم . دو سجده نماز و سجده تلاوت آیات سجده دار قرآن و سجده سهو.توضیح المسائل محشی.ج ۱ ص۵۹۲

سجده حرام هم داریما . مثل سجده برای غیر خدا . توضیح المسائل محشی.ص۵۹۰

درباره نویسنده

j-shobhah.blogfa.com

مطالب مرتبط

home