روزه نشدن بخاطر ضعف ؟

پرسش:  آیا می توان به علّت ضعفی که در اثر روزه گرفتن به انسان دست می دهد، روزه نگرفت؟

 

پاسخ:  انسان نمی تواند برای ضعف، روزه را بخورد، ولی اگر ضعف به قدری است که معمولاً نمی شود آن را تحمل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد.(۱)

 

به فتوای برخی از مراجع: اگر به واسطه ضعف مشقت شدیدی برای روزه دار ایجاد شود، به طوری که معمولاً نمی شود آن را تحمل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد.(۲) کسی که به واسطه پیری نمی تواند روزه بگیرد یا برای او مشقّت دارد، روزه بر او واجب نیست، ولی در صورت دوم باید برای هر روز یک مدّ که تقریباً ده سیر (۷۵۰ گرم) گندم یا جو یا نان است، به فقیر بدهد.(۳)

پی نوشت ها:

 

۱٫ توضیح المسائل مراجع، ج ۱، مسئله ۱۵۸۳٫

 ۲٫ همان، ذیل آن.

۳٫ همان، مسئله ۱۷۲۵٫

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home