رفتار زن در مقابل شوهر بداخلاق

رفتار با شوهر بدخلاق

مشاوره خانواده در مورد رفتار و برخورد زن در مقابل شوهر بد اخلاق و فحاش

پرسش: 

رفتار زن در مقابل شوهر بداخلاق و فحاش با فرزندان هم رفتار خوبي ندارد چگونه بايد باشد؟

پاسخ: 

در آغاز نكته‌اي‌ كلي‌ را يادآوري‌ مي‌كنيم‌ و سپس‌ به‌ مطالب‌ ديگر خواهيم‌پرداخت‌. در حديث‌ آمده‌ است‌:
سه‌ گروه‌ از زنانند كه‌ خداوند عذاب‌ قبر را از آنان‌ برطرف‌ كرده‌ و با فاطمه‌زهرا(س‌) در قيامت‌ محشور خواهند شد؛ يكي‌ از آن‌ سه‌ گروه‌ زناني‌ هستند كه‌بر بداخلاقي‌ همسرشان‌ صبر مي‌كنند.(وسائل‌ الشيعه‌ ج‌ 21، ص‌ 285)

رفتار با شوهر بدخلاق شوهر بداخلاق و فحاش رفتار زن در مقابل شوهر بداخلاق bashiran 7360

مشاوره خانواده – شوهر بداخلاق

رسول‌ خدا (ص‌) فرمود:

هيچ‌ مؤمني‌ نيست‌ مگر آن‌ كه‌ همنشيني‌ دارد كه‌ او را آزار مي‌دهد . با توجه‌ به‌ اين‌ احاديث‌ و اجر و پاداشي‌ كه‌ براي‌ صابران‌ به‌ ويژه‌ صبر بر اذيت‌ همسر وجود دارد شما با صبر و تحمل‌ و به‌ كار گرفتن‌ روش‌هاي‌ مناسب‌ سعي‌ در اصلاح‌ وضعيت‌ موجود داشته‌ باشيد.

توصيه‌هاي‌ ديگر:

1. سعي‌ كنيد همواره‌ در منزل‌ و در برابر شوهر و فرزندانتان‌ نكات‌ مثبت‌ همسرتان‌ را يادآور شويد؛ مثلاً همين‌ كه‌ مراقب‌ لوازم‌ خانه‌ است‌ و يا اين‌ كه‌ايشان‌ به‌ خويشان‌ خود بسيار احترام‌ مي‌گذارد و… اين‌ كار موجب‌ خواهد شد نقاط‌ مثبت‌ در ايشان‌ تقويت‌ گردد.

2. پذيرفتن‌ رياست‌ شوهر در خانه‌ كار بدي‌ نيست‌ و پذيرفتن‌ رياست‌ايشان‌ در خانه‌ ضرري‌ ندارد و از نظر رواني‌ ايشان‌ را تامين‌ كرده‌ و آرامش‌ را به‌خانه‌ باز مي‌گرداند.

3. كارهاي‌ بد او را به‌ خوبي‌ پاسخ‌ دهيد؛ مثلاً اگر انسان‌ حرف‌ زشت‌ زدشما ذكر خدا بگوييد و عكس‌ العمل‌ نشان‌ ندهيد.

4. از زندگي‌ خود براي‌ اطرافيان‌ چيزي‌ نگوييد و سخن‌ دل‌ خود را تنهابراي‌ خدا بگوييد و با گفتگوي‌ با او دل‌ خود را آرام‌ سازيد.

5. محيط‌ زندگي‌ را به‌ گونه‌اي‌ در آوريد كه‌ رغبت‌ همسرتان‌ براي‌ گفتگو با فرزندان‌ بيشتر شود و حتي‌ الامكان‌ از تشنجات‌ و بگومگوها دوري‌ كنيد هرچند حق‌ به‌ جانب‌ شما باشد.

 

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home