ذکر ظلم بعضی از مسئولین

images

برخی گمان می کنند ذکر ظلم مسؤلین به هر نحوی بلا اشکال است.امّا پاسخ مقام معظم رهبری:

۴۳۱. گزارش دادن ظلم مسئولين به مراکز و مراجع مسئول برای پيگيری و تعقيب، بعد از تحقيق و اطمينان نسبت به آن اشکال ندارد و حتّی اگر از مقدمات نهی از منکر محسوب شود واجب می‌ گردد، ولی بيان آن در برابر مردم وجهی ندارد، بلکه اگر موجب فتنه و فساد و تضعيف دولت اسلامی شود حرام است.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

home