دستوراتی از حضرت فاطمه (س) جهت غذاخوردن

حضرت زهرا

سه نوع دستور غذا خوردن
حضرت فاطمه زهرا سلام اللّه علیها هنگام میل نمودن غذا بهترین روش هاى اخلاقى ، بهداشتى ، اجتماعى و… را مراعات مى نمود.
و براى راهنمائى علاقه مندان دستورالعملى را بیان فرموده است ، که به شرح ذیل مى باشد:
حضرت فرمود:

افراد بر سر سفره هنگام خوردن غذا باید دوازده دستورالعمل مهمّ را بدانند و رعایت کنند، که بر سه دسته تقسیم مى شود و هر قسمت داراى چهار دستور العمل خواهد بود.
قسمت اوّل آن واجب و ضرورى است و قسمت دوّم مستحبّ مى باشد؛ و رعایت آخرین قسمت نشانه اءدب و شخصیّت انسان خواهد بود.
و امّا آن چهار دستور العملى که ضرورى است :
۱ شناخت این که این نعمت ها چگونه و از طرف چه کسى براى ما فراهم گشته است .
۲ راضى و خوشنود بودن به آنچه که از طرف خداوند، براى ما فراهم و مقدّر شده است .
۳ نام خداوند مهربان را بر زبان جارى کردن هنگام خوردن ((بسم اللّه الرّحمن الرّحیم )) گفتن .
۴ در آغاز و پایان آن شکر و سپاس خداوند متعال ولىّ نعمت را به جا آوردن .
و امّا قسمت دوّم ، یعنى مستحبّات غذا خوردن :
۱ شستن دست و دهان پیش از غذا.
۲ نشستن بر جانب چپ بدن هنگام خوردن غذا.
۳ در حال نشسته تناول کردن .
۴ با سه انگشت لقمه را برداشتن و خوردن .
و امّا آخرین قسمت :
۱ سعى شود از آنچه جلوى شخص قرار گرفته است میل نماید ودست جلوى دیگران دراز نکند.
۲ لقمه را کوچک و مناسب بردارد.
۳ غذا را خوب بجود و در بلعیدن آن عجله و شتاب ننماید.
۴ هنگام خوردن غذا، به صورت و دست و دهان دیگران نگاه نیندازد (۱)

(۱) کتاب العوالم : ج ۱۱، ص ۶۲۹٫

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط