درمان بی اعتمادی همسر ؟

ازدواج

درمان بی اعتمادی همسر ؟

زن‌ من‌ بعضي‌ از مواقع‌ اعتمادش‌ از من‌ سلب‌ مي‌ شود و من‌ هر چه‌ واقعيت‌ را بازگو مي‌ كنم‌، نمي‌ پذيرد. به‌ نظر شما چه‌ راهي‌ براي‌ قانع‌ كردن‌ و جلب‌ اعتماد او وجود دارد؟

پاسخ: 

براي‌ جلب‌ اعتماد ايشان‌ لازم‌ است‌ از مرحلة‌ گفتار خارج‌ شويد و به‌ مرحلة‌ عمل‌ درآييد، آن‌ چه‌ نزد مردم‌ به‌ ويژه‌ در نظر همسر اهميت‌ دارد، به‌ كار بردن‌ الفاظ‌ زيبا و عبارات‌ محبت‌آميز نيست‌، بلكه‌ عمل‌ شايسته‌ و برخورد صحيح‌ افراد است‌ كه‌ خواه‌ ناخواه‌ در دل‌ها نفوذ مي‌كند و موجب‌ جلب‌ نظر ديگران‌ مي‌ گردد.

 امام‌ صادق(ع) مي‌فرمايد:

“عالمي‌ كه‌ به‌ آگاهي‌ و علمش‌ عمل‌ نمي‌كند، موعظه‌اش‌ از قلوب‌ شنوندگان‌ خيلي‌ زود بيرون‌ مي‌ رود، همان‌ طور كه‌ باران‌ بر سنگ‌ صاف‌ باقي‌ نمي‌ماند.[1]

مهم‌ترين‌ وسيلة‌ جلب‌ اطمينان‌ و اعتماد، صدق‌ و راستي‌ مي‌باشد و خطرناك‌ترين‌ دشمن‌ آن‌ دروغ‌ است‌.

سعي‌ كنيد به‌ گفته‌ها و وعده‌هاي‌ خود عمل‌ كنيد و شب‌ زودتر به‌ خانه‌ برويد. از سوء ظن‌ بپرهيزيد و در عوض‌ خوش‌ بين‌ باشيد.به‌ او اعتماد كنيد تا ايشان‌ به‌ شما اعتمادكند.

 از آن‌ جا كه‌ زنان‌ روحي‌ حساس‌ و لطيف‌ دارند، زودتر از مردها از مشكلات‌ زندگي‌ خسته‌ و رنجور مي‌شوند. در اين‌ موارد آن‌ها احتياج‌ به‌ دل‌ جويي‌ دارند مجموعه‌ اين‌ برخوردها قطعاً اعتماد و ايشان‌ را جلب‌ خواهد كرد.

پاورقي :
1 – اصول كافي، ج1، ص 56.

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home