خوانندگی زن در چه صورتی حرام است ؟

خواننده زن

پرسش:

در مورد خوانندگی زن توضیح دهید که در چه صورت حرام است؟ 

پاسخ:

اگر خوانندگی زنان به صورت آواز غنا باشد یا همراه با مطالب مستهجن و زشت باشد و یا باعث تهییج شهوت برای شنونده شود، گوش دادن به آن حرام است.

آواز غنا به آوازی می گویند که هنگام خوانندگی صدا را در گلو بگرداند و به صورت چهچه در آید.

مطالب مستهجن یعنی اشعار یا مطالب دروغ یا تهمت و یا بیان مطالب زشت و رکیک. منظور از تهییج شهوت این است که مثلاً مرد یا زنی که آن صدا را می شنود خوشش می آید به طوری که لذّت جنسی و شهوی می برد و این صدا و آواز او را به سوی شهوت رانی می کشاند.

اگر خواننده ای چه زن و چه مرد، خواندن او با مطالب بالا تطبیق داشته باشد، هیچ کس نباید آن آواز و ترانه و سرود را گوش کند و گوش دادن آن حرام است.

گوش دادن به آوازها و موسیقی های مستهجن و مناسب با مجالس لهو و لعب جائز نیست، چه مجوز وزارت ارشاد داشته، چه نداشته باشد.

اگر آوازی زیبا و دارای صدای خوب یا موسیقی باشد که مستهجن و مناسب با مجالس لهو و لعب نباشد، گوش دادن به آن بدون اشکال است.

 

 

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home