حکم گوش دادن به موسیقی و صحبت با نامحرم در رمضان

حکم گوش دادن به موسیقی و صحبت با نامحرم در رمضان

پرسش:  آیا گوش کردن به موسیقی و یا صحبت کردن با نامحرم برای روزه دار اشکال دارد؟

 

 پاسخ:  گوش کردن به موسیقی مطرب و یا صحبت با نامحرم از روی شهوت گرچه حرام است، ولی روزه را باطل نمی کند، بلکه ثواب روزه را کم می کند یا این که روزه نمی تواند مورد قبول الهی باشد، اگر چه صحیح است. (بین عمل مقبول نزد خداوند و عمل صحیح فرق است).

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط