حکم گوش دادن به موسیقی و صحبت با نامحرم در رمضان

حکم گوش دادن به موسیقی و صحبت با نامحرم در رمضان

پرسش:  آيا گوش كردن به موسيقي و يا صحبت كردن با نامحرم براي روزه دار اشكال دارد؟

 

 پاسخ:  گوش كردن به موسيقي مطرب و يا صحبت با نامحرم از روي شهوت گرچه حرام است، ولي روزه را باطل نمي كند، بلكه ثواب روزه را كم مي كند يا اين كه روزه نمي تواند مورد قبول الهي باشد، اگر چه صحيح است. (بين عمل مقبول نزد خداوند و عمل صحيح فرق است).

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home