حکم گوش دادن به موسیقی بدون کلام

حکم موسیقی بی کلام

سوال ۱ :

حکم گوش دادن به آهنگ بی کلام چیست ؟

آیات عظام امام ، خامنه ای ، فاضل و نوری : گوش دادن به هر آهنگی که مطرب و لهوی و متناسب با مجالس گناه و خوش گذرانی باشد جایز نیست ( هر چند همراه با کللام نباشد )

آیات عظام تبریزی ، سیستانی ، مکارم و وحید : گوش دادن به هر آهنگ لهوی که مناسب مجالس گناه و خوش گذرانی است ، جایز نیست .

 

———————————

سوال ۲ :

ویژگی های موسیقی حرام ( بدون کلام ) کدام است : داشتن ریتم تند ، ایجاد رقص در شنونده ، طرب انگیزی آن است یا هیچکدام ؟

آیات عظام امام ، خامنه ای ، فاضل و نوری : معیار حرمت موسیقی ، طرب انگیزی و لهوی بودن آن است که با مجالس گناه و خوش گذارنی و فساد تناسب داد

آبات عظام تبریزی ، سیستانی ، مکارم و وحید : معیار حرمت موسیقی ، لهوی بودن آن است که با مجالس گناه و فساد تناسب دارد

 

 

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home