حکم روزه هایی که عمدا نگرفته ام ؟

احکام رمضان

پرسش: 

من خيلي از روزه هايم را عمداً خورده ام . چگونه بايد قضايشان را پردازم ؟ لطفاً توضيح دهيد.

پاسخ: 

هر چند روزه اي كه يقين داريد عملاً خورده ايد و بر شما واجب بوده است , يعني در حالت پاكي و طهارت بوده ايد و بیماری خاصی نداشتید ,

اولاً قضاي آن را بايد به جا آوريد.

ثانياً بايد كفّارهء آن را بپردازيد.

براي هر روزي كه عمداًخورده ايد, بايد شصت روز روزه بگيرد كه خيلي براي شما مشكل است

يا به شصت فقير غذا بدهيد.( مقدار غذايي كه بايد داده شود, هفتصد و پنجاه گرم است كه مي شود به اين مقدار نان يا گندم يا پول آن داده شودكه به جاي خوراك مصرف شود. )

حال اگر توانايي مال نداريد, به هر اندازه توانايي داريد, در حال يا آينده بپردازيد.

اگر اصلاً توانايي نداريد و در آينده توانايي پيدا نخواهيد كرده , استعفار كنيد و از خدا پوزش بخواهيد. خداوند بخشنده و مهربان است .

تمام اين امور در صورتي است كه توجه داشته باشيد اگر عمداً روزه را بخوريد, كفاره اش اين است , ولي اگرجاهل به موضوع باشيد و جاهل مقصر نباشيد, تنها به قضا اكتفا مي كنيد.

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home