حکم روزه هایی که عمدا نگرفته ام ؟

احکام رمضان

پرسش: 

من خیلی از روزه هایم را عمداً خورده ام . چگونه باید قضایشان را پردازم ؟ لطفاً توضیح دهید.

پاسخ: 

هر چند روزه ای که یقین دارید عملاً خورده اید و بر شما واجب بوده است , یعنی در حالت پاکی و طهارت بوده اید و بیماری خاصی نداشتید ,

اولاً قضای آن را باید به جا آورید.

ثانیاً باید کفّارهء آن را بپردازید.

برای هر روزی که عمداًخورده اید, باید شصت روز روزه بگیرد که خیلی برای شما مشکل است

یا به شصت فقیر غذا بدهید.( مقدار غذایی که باید داده شود, هفتصد و پنجاه گرم است که می شود به این مقدار نان یا گندم یا پول آن داده شودکه به جای خوراک مصرف شود. )

حال اگر توانایی مال ندارید, به هر اندازه توانایی دارید, در حال یا آینده بپردازید.

اگر اصلاً توانایی ندارید و در آینده توانایی پیدا نخواهید کرده , استعفار کنید و از خدا پوزش بخواهید. خداوند بخشنده و مهربان است .

تمام این امور در صورتی است که توجه داشته باشید اگر عمداً روزه را بخورید, کفاره اش این است , ولی اگرجاهل به موضوع باشید و جاهل مقصر نباشید, تنها به قضا اکتفا می کنید.

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط