حکم دوستی قبل از ازدواج

ازدواج

دوستی قبل از ازدواج

دوستی دختر و پسر قبل از ازدواج

پرسش:

دوستی دختر و پسری که بعدها با یکدیگر ازدواج کنند و طیّ سال ها با هم در ارتباط باشند، ایراد شرعی دارد؟

پاسخ:

اگر پسری بخواهد با دختری ازدواج کند می تواند مقدمات آن را انجام دهد. از جمله‌ مقدمات ازدواج آشنایی با افکار و وضعیت خانوادگی و شرایط طرفین است. در این موارد پسر و دختر نمی توانند به قصد شهوت به یکدیگر نگاه کنند و مطالب و سخنان شهوی را به یکدیگر بگویند. فقط می توانند به مقدار لازم از نظریات یکدیگر با خبر شوند. نیز نباید در جایی خلوت که دیگران نتوانند به آن  رفت و آمد کنند باشند

دوستی قبل از ازدواج دوستی قبل از ازدواج حکم دوستی قبل از ازدواج ezdevaj1

بنابراین چنین دختر و پسری هیچ گونه فرقی با دیگر نامحرم ها ندارند. در نتیجه نگاه کردن به قصد لذت به یکدیگر، دست دادن و یا هر گونه تماس بدنی، خلوت کردن در محیط دربسته، عدم رعایت حجاب و پوشش کافی در مقابل یکدیگر، رفت وشد و اختلاط به گونه ای که زن و شوهر با همدیگر دارند، خلاصه هر گونه روابطی که بین دو نامحرم حرام باشد، دختر و پسر باید از آن پرهیز کنند.

پس دوستی و ارتباط دختر و پسر که منجر به گناه شود، شرعاً حرام است، ولی اگر ارتباط هیچ گونه گناه را در پی نداشته باشد (که بعید است) اشکال ندارد.

دوستی قبل از ازدواج

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط