حکم تکثیر و فروش سی دی های موسیقی و مبتذل

فروش سی دی های مبتذل

سوال :

درآمدی که از راه تکثیر و توزیع نوار و سی دی های موسیقی به دست می آید حلال است یا حرام ؟

جواب :

همه مراجع :

اگر از نوع موسیقی حرام است خرید و فروش و درآمد حاصل از آن حرام می باشد .

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home