حکم آرایش کردن و گوش دادن به موسیقی در رمضان

احکام روزه زنان

پرسش:
آيا آرايش كردن روزه را باطل مي كند؟ آيا گوش دادن به موسيقي در ماه مبارك رمضان حرام است و روزه را باطل مي كند؟

__________
پاسخ:
آرايش كردن از مبطلات روزه نيست و روزه را باطل نمي كند.(1) گوش دادن به موسيقي مطرب حرام است و ممكن است موجب قبول نشدن و بي اثر شدن روزه باشد، ولي روزه را باطل نمي كند.

__________
پي نوشت ها:
1. توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 925، مسئلة 1572.

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home