حکم آرایش ملایم برای بانوان

احکام آرایش

حکم آرایش ملایم برای خانم ها ؟ 

حکم آرایش ملایم آرایش ملایم حکم آرایش ملایم برای بانوان images

آرایش ملایم

سوال از ۰۹۱۱۷۳۴

 آرایش ملایم آیا برای بیرون اشکال دارد یا نه؟

پاسخ: 

اصلاح صورت و آرایش کردن زن به هر صورت برای شوهر اشکال ندارد

اما نشان دادن به نامحرم حرام است و فرقی بین ملایم و غیر ملایم نیست

بلکه اگر صدق آرایش و زینت کند ( یعنی در عرف آرایش محسوب شود ) باید از نامحرم پوشیده شود.

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home