حروف و کلمات نماز رو نمی تونم صحیح تلفظ کنم.چی کار کنم ؟

سلام
احوال شما
سوال : حروف و کلمات نماز رو نمی تونم صحیح تلفظ کنم.چی کار کنم ؟
جواب : ادای صحیح حروف و کلمات نماز واجب هست . و اگر از روی عمد باشه و کلمه ای رو غلط بخواند نمازش باطل است.فرهنگ فقه.ج5 ص605

درباره نویسنده

j-shobhah.blogfa.com

مطالب مرتبط

home