جلو تر از امام جماعت بودن اشکال داره آیا ؟

سلام
احوال شما
سوال : جلوتر از امام جماعت بودن اشکال داره آیا ؟
جواب : جلوتر از چی ؟

یعنی اگر در ذکر گفتن جلوتر از امام جماعت باشیم عیبی نداره ولی اگر توی افعال نماز از امام جماعت جلوتر باشیم جایز نیست .

درباره نویسنده

j-shobhah.blogfa.com

مطالب مرتبط

home