توی نماز آیات شک کردم چند تا قنوت و رکوع خواندم …

سلام
احوال شما

سوال : توی نماز آیات شک کردم چند تا قنوت و رکوع خواندم .حکم من چیه ؟
جواب : چون توی نماز آیات تعدد رکوع و قنوت هست ، و ممکنه یادمون بره که چند تا خوندیم ، باید بنا را بر کمتر گذاشت و اگر از محل گذشته ، یعنی وارد سجده شده باشد نباید به شک خود اعتنا کند .توضیح المسائل مکارم .م ۱۳۰۴و۱۳۱۱

منبع نوشته:نماز آیات

درباره نویسنده

j-shobhah.blogfa.com

مطالب مرتبط

home