توصیه های باارزش آقای قرائتی به زوج های جوان

زوج های جوان

توصیه های حاج اقا قرائتی به زوج های جوان:

خانم محترم !

١) به شوهرت افتخار کن !

2)کسي را با او مقايسه نکن!

3)اقتدار و غرور او را نشکن!

4)زيبايي او را در عقل او جستجو کن!

5)قناعت پيشه باش !

6)زيباييت را به رخ ديگران نکش!

7)ناز کن اما متکبر نباش !

8)دلبري و فريبايي و طنازي پيشه کن !

9)احساسات زيبايت را با انديشه اي متين همراه کن !

10)لجبازي نکن که از چشم شوهرت مي افتي !

11) تمکين کن تا تاج سرش باشي

12) !پناهگاه شوهرت باش تا فقط به تو پناهنده بشه !

13) زيبايي با سادگي و بي آلايشي براي تو آرامش بخش تر خواهد بود !

14) هوس بازي نکن ولي زيبا دوست باش!

15) اگر آشپزي را خوب نمي دوني حتما ياد بگير!

16) قبل از رانندگي سازندگي را بياموز!

17) هيچگاه بدون آرايش مقابل شوهرت نشين !

18) دهانت را مسواک وخوشبو کن!

19) بدنت هيچ وقت بوي عرق نده !

20)لباست بوي غذا ندهد !

21) موقع آشپزي از پيش بند استفاده کن !

22) قبل از شوهرت چشم بر هم نگذار و پيش از او بيدار شو !

23) موي تو يکي از دو زيبايي توست ، ازش مراقبت کن!

24) لبخند قشنگت را در هيچ شرايطي با اخم معاوضه نکن !

25) توي رنج هات معناهاي زيبا پيدا کن !

26)اگه شوهرت گفت : کسي غير از من با تو ازدواج نمي کرد ! بگو : پس خيلي بايد از تو ممنون باشم

27) اگه بهت گفت : دوستت ندارم ! بهش بگو : عوضش من به تو افتخار مي کنم!

28) اگه گفت :حوصله تو رو ندارم ! بهش بگو : منم غير از تو کسي رو ندارم!

29) اگه گفت : از خانواده ات خوشم نمياد ! بگو : عوضش من خانواده تو رو دوست دارم !

30) اگه عصباني شد ! بگو : منو ببخش !

31) گاهي براي مادرشوهرت هديه بخر !

32) در خواست هاتو با ناز و دلبري برآورده کن!

33) زورگو نباش !

34) سختي کار شوهرت را درک کن!

35) او را در مردم داري کمک کن!

36) وقتي وارد خونه مي شه , به پيشوازش برو ! دستشو بگير ! بِزار روي صورتت!

37) هيچ وقت بهش نگو : تو بي عرضه اي !

38) لباساشو براش اُتو کن که هر وقت خواست عوض کنه معطل نشه!

39) وقتي غذا رو سر سفره مي ذاري به او بگو : نمي دونم خوشت مياد يا نه ؟ !

40) لحظه به لحظه از خداوند کمک بگير !

آقاي عزيز!

١) به همسرت بگو : دوستت دارم!

2) واژه « دوست داشتن » را فقط برای او هزینه کن .

3) همسر تو كريستاله ! مواظب باش او را نشكنی

4)كاري كن كه به تو ايمان بياره ؛

5)تو بايد تكيه گاه خوبي براش باشی

6) از عشقت براي او هزينه كن ، نه فقط از ثروتت ؛

7)زيبايي همسرت را ستايش كن ؛

8)كارهايي كه از توانش بيرونه , به او واگذار نکن ؛

9)او گل خوشبوي بهاري است ، پژمرده اش نكن ؛

10) انتظار نداشته باش همسرت مثل تو باشه ؛

11) با بحث و جدل او را خسته نكن ؛

12) نسبت به همسرت هميشه وفادار باش

13) اقتدار و صلابت را جايگزين خشونت كن

14) همدردي و همدلي او را آرام مي كنه؛

15) قبل از انتقاد ازش تعريف كن ؛

16) سربسرش نگذار

17)اگه به او احترام بذاري , به زندگي اميدوار مي شه ؛

18) اگه آزارش بِدي , از تو متنفر مي شه؛

19) از دست پختش تعريف كن ؛

20) نيش او نوشه ، ناراحت نشو ؛

21) دل او را نشکن ؛

22) مسخره اش نکن ؛

23)حسادت او را با تحقير برنيانگيز ؛

24) انگشتان ظريف و صداي نازکش مي گويند : ” با من ستيز مکن ”

25) هر وقت بهت شک کرد ، با صداقت و مهرباني مطمئنش کن ؛

26 ) اگه گفت : « به اندازه دنيا دوستت دارم »؛

27) اگه گفت : تو منو دوست نداري ؛ من بدبختم که با تو ازدواج کردم ! بلافاصله به او بگو : عوضش من خيلي خوشبختم که با تو ازدواج کردم ؛

28) اگه گفت : دلم گرفته تو اين خونه ؛ بگو : در اولين فرصت روي دوشم سوارت مي کنم تو آسمونا مي گردونمت ؛

29) اگه گفت : تو خيلي بدي ! بگو : عوضش تو خيلي خوبي ؛

30) اگه ناز کرد ! نازشو به قيمت گرون بخر ؛

31) اگه گريه کرد ، خيلي دسپاچه نشو فقط نوازشش کن ؛

32) اگه گفت : از دست بچه ها خسته شدم بگو : بهت حق مي دم ! تو خيلي صبوري ازت متشکرم ؛

33) اگه اخم کرد ؛ بهش بگو : اخم نکن , زشت مي شي ؛

34) اگه باهات قهر کرد ! بگو : قهرت هم مثل مهرت قشنگه ؛

35) اگه از مادر و خواهرت شکايت کرد ، فقط شنونده خوبي باش ؛

36) اگه گفت : من خواستگاراي زيادي داشتم ؛ با لبخند بگو : پس من خيلي آدم خوش شانسي هستم ؛که تو رو به چنگ آوردم ؛

37) اگه گفت : تو زشتي ؛ بگو عوضش تو خوشگلي ؛

38) اگه بازم گفت : زشتي ؛ بهش بگو : زيبايي مرد در عقل اونه ؛

39) اگه گفت : طلاق مي خوام ؛ حتما به مشاور مراجعه کن ؛

40) دلآرامي كه داري دل در او بند ؛

درباره نویسنده

محمد دهقان هستم . متولد سال 1363

مطالب مرتبط

home